Centrul de Inovare, Competitivitate și Dezvoltare Economică (CICDE)

Centrul de cercetare asupra proprietăților sistemelor mezoscopice (CCPSM)