Centrul de Inovare, Competitivitate și Dezvoltare Economică (CICDE)

CICDE

Misiune:

Crearea şi dezvoltarea unei entităţi organizaționale care să stimuleze competitivitatea şi dezvoltarea economică prin promovarea unui climat favorabil inovării, având ca ţintă crearea unui cadru activ de dezvoltare a cunoaşterii şi de inducere a spiritului creativ orientat spre performanţă.

Domenii de cercetare

 • Dezvoltare şi creştere economică
 • Economie urbană şi regională
 • Managementul resurselor umane
 • Sisteme informaţionale în afaceri (inclusiv procesarea datelor)
 • Relaţii internaţionale
 • Marketing şi cercetare de piaţă
 • Servicii
 • Planificare organizaţională şi management
 • Managementul micro-întreprinderilor
 • Managementul calităţii
 • Managementul inovaţiei şi al tehnologiei
 • Elemente legate de business şi management ce nu se regăsesc clasificate mai sus

Domenii CNCSIS

 • Economie; finanțe și contabilitate; management;
 • Administrarea afacerilor; marketing;
 • Relații economice internaționale;
 • Cibernetică, statistică și informatică economică
 • Energii neconvenționale si sisteme bazate pe energii regenerabile

Obiective strategice

 1. Creşterea performanţei, asigurarea condițiilor pentru transferului de know-how, precum și creșterea vizibilităţii activităţilor inovative pentru dezvoltarea economică durabilă și creşterea competitivităţii şi a atractivităţii regionale.
 2. Sprijinirea creşterii competitivităţii economice prin dezvoltarea ofertei de cercetare-inovare,consultanţă şi servicii către mediul economic şi sistemele suport în domeniul dezvoltării durabile.
 3. Promovarea unui mediu competitiv de educaţie, cercetare-inovare pentru formarea şi atragerea resurselor umane înalt calificate necesare mediului economic şi comunitar.