Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

Planuri de învățământ

 

DESCRIERE

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor este un program flexibil, cu caracter interdisciplinar, orientat spre cerințele pieţei europene şi internaționale impuse de mediul economic actual, caracterizat prin dinamism accentuat şi schimbări rapide.

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor, având o curricula compatibilă cu cea a programelor similare din universităţile europene, urmăreşte să formeze un portofoliu competitiv de cunoştinţe şi competenţe necesare identificării şi soluţionării problemelor specifice mediului de  afaceri actual.

Programul face legătura între  ciclul licenţă-doctorat,dar este și un reprezentativ punct terminus al întregirii unui ciclu de studii superioare, Acest program de studii de masterat este compatibil cu programele de studii de masterat organizate de alte universităţi din România şi din Europa, care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate.

Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de domenii ale businessului: managementul afacerii ,managementul proiectelor, strategii concurențiale, evaluarea si finanțarea afacerilor, strategiile de personal, cercetările de marketing, simulările de business, dar și probleme legate de protecția consumatorilor sau afacerile electronice.

Programul este conceput într-o maniera modernă, interactivă de combinare a cursurilor şi studiile de caz și aplicații,care  vor fi în măsură să stimuleze abilităţile analitice, a lucrului în echipă şi să ofere o viziune de ansamblu asupra dinamicii mediului de afaceri

Programul se adresează:

 • absolvenţilor specializărilor economice din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca şi ai altor profile;
 • oamenilor de afaceri /întreprinzătorilor;
 • specialiştilor din sectorul privat ce doresc să acceseze funcţii de conducere;
 • managerilor din sectorul privat sau public.

 

OBIECTIVE

 • Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele funcţionale și legice ale afacerilor performante;
 • Conceperea și implementarea unor metode,practici,instrumente moderne compatibile și comparabile cu celelalte programe similare europene;
 • Intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acestora în procesul de învăţământ, ca motor pentru viitoare spin-off-uri;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și stakeholderii.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂŢI PROFESIONALE

 • capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor economice;
 • capacitatea de înţelegere şi analiză a legislaţiei specifice şi dezvoltarea comportamentului consumatorilor;
 • abilitatea de a interpreta printr-o gândire fluentă aspectele legate de organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de afaceri;
 • capacitatea de fundamenta decizii pe baza informaţiilor economico-financiare în organizaţiile de afaceri;
 • analiza şi diagnosticul strategic firmelor;
 • capacitatea de elaborare ,implementare și monitorizare proiecte şi de a stabili rețele parteneriale;
 • capacitatea de a fundamenta, elabora și evalua planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor;
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizaţiei (strategii de marketing, de promovare etc.);
 • capacitatea de a realiza benchmarking-ul firmei;
 • capacitatea de evaluare a patrimoniului;
 • capacitatea de a monitoriza și evalua performanțele economico-financiare ale afacerii.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultaţi Ghidul examenului de disertaţie în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Programul de Master Managementul Afacerilor conferă abilităţile necesare pentru cei care aspiră la poziţii manageriale superioare. Modulul deschide porţile către o carieră de succes:

 • director societate comercială;
 • consultant în management;
 • business development manager;
 • manager de proiect;
 • manager de inovare;
 • manager financiar;
 • manager achiziţii;
 • manager planificare producţie;
 • analist planificare strategică;
 • consultant în management;
 • manager de produs / brand manager.