INFORMATICĂ ECONOMICĂ (licenţă)

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘE DE DISCIPLINĂ

MANAGEMENT Frecvență Redusă (licenţă)

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘE DE DISCIPLINĂ