Programe de studii

Selectați titlul programului de studii dorit pentru o prezentare a obiectivelor programului de studii, a competențelor și abilităților profesionale dobândite de absolvenți, precum și a perspectivelor în cariera profesională.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR

PREZENTARE

Programul de studii Economia Firmei există în cadrul Facultății de Științe din anul 2005, iar cursurile sunt organizate în sistem Bologna, cu o durată de 3 ani. Programul de studii face parte din domeniul Administrarea Afacerilor.

Misiunea acestui program de licență constă în  formarea de specialiști cu o viziune largă și un profil amplu de cunoștințe necesare pentru a activa eficient în domeniul economic.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

PREZENTARE

Programul de studii Management are o misiune didactică – de pregătire a viitorilor economiști la un înalt nivel de competență în domeniu, comparativ cu standardele internaționale – precum și o misiune științifică, de cercetare fundamentală și aplicativă; armonizarea și corelarea activității didactice cu cea de cercetare științifică constituie factorul esențial pentru a crea un sistem universitar eficient, bazat pe competiție, ca factor de progres.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: frecvență redusă (FR)
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

PREZENTARE

Învățământul FR (frecvență redusă) are drept principale caracteristici, utilizarea tehnologiilor informaționale, ca suport de informare, cunoaștere și comunicare, munca individuală a studenților, activitatea de îndrumare și coordonare din partea cadrelor didactice – tutori de disciplină, activități directe cu cadrele didactice – lucrări practice, proiecte, seminarii, (identice cu programele de la învățământul de zi, completate cu cele de la învățământ la distanță).

Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

PREZENTARE

Programul de licență în Informatică Economică se adresează studenților care doresc să îmbine pregătirea economică de bază cu o solidă pregătire informatică.

Absolvenții noștri dobândesc competențe și abilități legate de conceperea, proiectarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor software necesare în companii, dezvoltarea afacerilor virtuale pe Internet, modelarea și administrarea bazelor de date, gestionarea și configurarea sistemelor IT din companii etc.

În cadrul disciplinelor noastre abordăm limbaje de programare și tehnologii moderne: C/C++/C#, Java, PHP, XML, SQL Server, .NET Framework etc.

Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

PREZENTARE

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor, având o curricula compatibilă cu cea a programelor similare din universitățile europene, urmărește să formeze un portofoliu competitiv de cunoștințe și competențe necesare identificării și soluționării problemelor specifice mediului de  afaceri actual.

Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de domenii ale businessului: managementul afacerii, managementul proiectelor, strategii concurențiale, evaluarea și finanțarea afacerilor, strategiile de personal, cercetările de marketing, simulările de business, dar și probleme legate de protecția consumatorilor sau afacerile electronice.

Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

PREZENTARE

Programul de master Managementul Proiectelor Europene se adresează celor care doresc să își orienteze cariera profesională spre activitățile specifice managementului proiectelor europene, într-o viziune integratoare a mecanismelor și politicilor europene de dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor din Europa.

Datorită necesității elaborării și implementării unor proiecte competitive, dar și dificultății de absorbție a fondurilor europene din partea României în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, pregătirea de specialiști in domeniul managementului proiectelor europene este o prioritate.