Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR

PREZENTARE

Programul de studii Economia Firmei există în cadrul Facultății de Științe din anul 2005, iar cursurile sunt organizate în sistem Bologna, cu o durată de 3 ani. Programul de studii face parte din domeniul Administrarea Afacerilor.

Misiunea acestui program de licență constă în  formarea de specialiști cu o viziune largă și un profil amplu de cunoștințe necesare pentru a activa eficient în domeniul economic.

Acest program de licență oferă oportunități absolvenților de liceu care își doresc o carieră în domeniul economic, permițându-le studenților să-și dezvolte competențele și abilitățile specifice acestor cariere.

Astfel, absolvenții acestei specializări își vor forma, pe parcursul studiilor, deprinderi care să le permită îndeplinirea responsabilităților posturilor ocupate și își vor dezvolta abilitățile necesare analizei critice a activităților desfășurate în cadrul entităților, soluționării pertinente a problemelor și elaborării deciziilor eficiente pentru activitatea acestora.

Structura planului de învățământ realizează o îmbinare a cunoștințelor de bază, fundamentale, din domeniul economic (de exemplu: micro și macroeconomie, marketing, contabilitate, finanțe, mecanisme concurențiale și preturi, management, etc.) cu cele specifice programului de studii Administrarea afacerilor ( de exemplu: managementul firmei, gestiunea financiară a întreprinderii, contabilitate financiara pentru afaceri, econometrie, administrarea afacerilor, managementul producției și serviciilor, fiscalitate, managementul calității, managementul resurselor umane, drept comercial și fiscal, relații financiar-monetare internaționale, etc.)

 

OBIECTIVE

Programul de studii Economia firmei urmărește transmiterea către studenți a cunoștințelor de specialitate în vederea realizării următoarelor obiective:

 • formarea unor specialiști cu pregătire multidisciplinară (economie, contabilitate, finanțe, management, marketing) care să faciliteze accesul acestora pe piața muncii din România și Uniunea Europeană;
 • adaptarea ofertei educationale la realitățile economice actuale, în contextul evoluției mediului de afaceri românesc și european, oferind mediului economic specialiști care dispun de cunoștințe, competențe și abilități în domeniul administrării afacerilor;
 • dezvoltarea capacității de aplicare practică a cunoștințelor teoretice dobândite;
 • stimularea mobilității internaționale a studenților și formarea capacității de adaptare la schimbările continue de pe piața muncii;
 • asigurarea pregătirii necesare trecerii la nivelul următor de formare, masterat;
 • asimilarea unui fond de cunoștințe în domeniul administrării afacerilor comparabil cu cel al absolvenților licențiați în aceeași specializare în universitățile din Uniunea Europeană.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PROFESIONALE

 • cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor de bază din domeniul economic;
 • abilitatea de a aplica și de a rezolva probleme concrete din domeniul economic;
 • analiza de stări și situații și asumarea de responsabilități pentru a rezolva probleme, a comunica și a demonstra rezultatele propriei activități;
 • culegerea, prelucrarea și analiza de date specifice activității firmei/ întreprinderii/organizației;
 • elaborarea de lucrări de analiză statistică, economico-financiară, optimizare a activității economice din cadrul firmei/întreprinderii/organizației;
 • capacitatea de sintetizare și interpretare a unui set de informații, de rezolvare a unor probleme de bază și de evaluare a concluziilor posibile în cadrul firmei/întreprinderii;
 • identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultați Ghidul examenului de licență în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Absolvirea specializării Economia firmei oferă numeroase perspective de angajare iar competențele dobândite în cadrul acestui program de studii califică absolvenții ca potențiali specialiști în domeniu, ei fiind pregătiți:

 • să funcționeze ca economiști în întreprinderi, societăți comerciale, bancare, instituții financiare și ale administrației publice;
 • să desfășoare activități de cercetare și consiliere în domeniul economic, financiar și fiscal;
 • să poată desfășura activități didactice în învățământul economic de toate gradele.

Printre ocupațiile posibile se pot enumera:

 • economist,
 • manager financiar,
 • conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.),
 • analist financiar,
 • asistent analist,
 • expert bancar,
 • cercetător în domeniul financiar,
 • broker,
 • inspector asigurări,
 • analist investiții,
 • specialist în controlul riscului,
 • administrator de risc,
 • specialist sistem asigurări,
 • asistent de cercetare în finanțe-bănci,
 • manager de produs,
 • consilier/expert/inspector/referent/economist în management,
 • expert accesare fonduri structurale și de coeziune,
 • specialist resurse umane,
 • referent de specialitate în domeniul financiar-contabil,
 • administrator credite,
 • ofițer bancar de credite,
 • auditor,
 • auditor intern în sectorul public,
 • analist preț / costuri,
 • controlor de gestiune,
 • cenzor,
 • expert contabil,
 • lichidator,
 • specialist în marketing,
 • referent de specialitate în marketing,
 • agent de turism,
 • asistent comercial.