Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

PREZENTARE

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor, având o curricula compatibilă cu cea a programelor similare din universitățile europene, urmărește să formeze un portofoliu competitiv de cunoștințe și competențe necesare identificării și soluționării problemelor specifice mediului de  afaceri actual.

Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de domenii ale businessului: managementul afacerii, managementul proiectelor, strategii concurențiale, evaluarea și finanțarea afacerilor, strategiile de personal, cercetările de marketing, simulările de business, dar și probleme legate de protecția consumatorilor sau afacerile electronice.

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor este un program flexibil, cu caracter interdisciplinar, orientat spre cerințele pieței europene și internaționale impuse de mediul economic actual, caracterizat prin dinamism accentuat și schimbări rapide.

Programul este conceput într-o maniera modernă, interactivă de combinare a cursurilor și studiile de caz și aplicații, care vor fi în măsură să stimuleze abilitățile analitice, a lucrului în echipă și să ofere o viziune de ansamblu asupra dinamicii mediului de afaceri

Programul face legătura între nivelul licență și nivelul doctorat, dar este și un reprezentativ punct terminus al întregirii unui ciclu de studii superioare. Acest program de studii de masterat este compatibil cu programele de studii de masterat organizate de alte universități din România și din Europa, care pregătesc specialiști în același domeniu sau în domenii apropiate.

Programul se adresează:

 • absolvenților specializărilor economice din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, dar și ai altor programe de licență;
 • oamenilor de afaceri /întreprinzătorilor;
 • specialiștilor din sectorul privat ce doresc să acceseze funcții de conducere;
 • managerilor din sectorul privat sau public.

 

OBIECTIVE

 • Adaptarea permanentă a ofertei educaționale la cerințele funcționale ale afacerilor performante;
 • Conceperea și implementarea unor metode,practici,instrumente moderne compatibile și comparabile cu celelalte programe similare europene;
 • Intensificarea activităților de cercetare științifică și integrarea rezultatelor acestora în procesul de învățământ, ca motor pentru viitoare spin-off-uri;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PROFESIONALE

 • capacitatea de analiză și sinteză a proceselor și fenomenelor economice;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a legislației specifice și dezvoltarea comportamentului consumatorilor;
 • abilitatea de a interpreta printr-o gândire fluentă aspectele legate de organizarea și funcționarea organizațiilor de afaceri;
 • capacitatea de fundamenta decizii pe baza informațiilor economico-financiare în organizațiile de afaceri;
 • analiza și diagnosticul strategic firmelor;
 • capacitatea de elaborare ,implementare și monitorizare proiecte și de a stabili rețele parteneriale;
 • capacitatea de a fundamenta, de a elabora și evalua planuri de afaceri, studii de pre-fezabilitate și fezabilitate a investițiilor;
 • elaborarea strategilor de dezvoltare generală a organizației (strategii de marketing, de promovare etc.);
 • capacitatea de a realiza benchmarking-ul firmei;
 • capacitatea de evaluare a patrimoniului;
 • capacitatea de a monitoriza și evalua performanțele economico-financiare ale afacerii.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultați Ghidul examenului de disertație în meniul STUDENȚI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Programul de Master Managementul Afacerilor conferă abilitățile necesare pentru cei care aspiră la poziții manageriale superioare.

Programul deschide porțile către o carieră de succes:

 • director societate comercială;
 • consultant în management;
 • business development manager;
 • manager de proiect;
 • manager de inovare;
 • manager financiar;
 • manager achiziții;
 • manager planificare producție;
 • analist planificare strategică;
 • consultant în management;
 • manager de produs / brand manager.