Scurt istoric

Departamentul de Matematică și Informatică este continuatorul Facultății de Matematică, înființată în anul 1961 în componența Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia Mare. Această entitate, fie că a avut rangul de facultate, catedră sau departament - structuri datorate numeroaselor forme de organizare si restructurare, are incepând cu anul 2001 actuala denumire (în perioada 1991-2000 a funcționat ca și Catedra de Matematică și Informatică).

Din anul 2005, de când s-a trecut la organizarea studiilor universitare de tip Bologna pe trei cicluri de învățământ, Departamentul de Matematică și Informatică coordonează 4 programe de studii acreditate la nivel de licență și anume: Licență - Invățământ de zi (Matematică, Matematică informatică, Informatică, Informatică economică - în colaborare), 3 programe de studii de Masterat - Invățământ de zi (Matematică Didactică, Matematici Computaționale și Tehnologii Inforamtice, Informatică și Inginerie Software) și un program de studii Doctorale - Invățământ de zi (în domeniul Matematică).

Misiune

Departamentul de Matematică și Informatică are misiunea de a asigura 

  • Promovarea excelenţei în procesul didactic şi în activitatea de cercetare științifică; 
  • Asigurarea accesului la sursele de informare şi cunoaştere, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi; 
  • Integrarea programelor de studii coordonate în circuitul universitar național și internaţional.

Obiective

  • Asigurarea de specialiști în domeniile matematică și informatică în principal pentru piața muncii din nord-vestul țării, dar și pentru celelalte regiuni ale țării și pentru Uniunea Europeană; 
  • Atragerea absolvenților de liceu înspre o carieră în domeniile matematică și informatică;
  • Întărirea continuă a prestigiului științific al Departamentului de Matematică și Informatică.