Conferinţe şi simpozioane internaționale (sau cu participare internațională) organizate:

 

 • “35 de ani de învăţământ superior matematic în Maramures”, Univ. Baia Mare, 18-20 Oct 1996

 • Prima Conferinţă de Matematici Aplicate, Univ. Baia Mare, 17-18 Octombrie 1998

 • 2nd International Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 19-21 Oct 2000

 • 135th Pannonian Applied Mathematics Meetings, Univ. Baia Mare, 14-17 Oct 2001

 • 3rd International Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 10-13 Oct 2002 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM3)

 • 4th Internat. Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 23-26 Sept 2004 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM4)

 • 5th Internat. Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 21-24 Sept 2006 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM5)

 • 6th Internat. Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 18-21 Sept 2008 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM6)

 • • 7th International Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 1-4 Sept 2010 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM7)

 • • 8th International Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 27-30 Oct 2011 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM8)

 • • 9th International Conference on Applied Mathematics, Univ. Baia Mare, 25-28 Sept 2013 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM9)

 • • 5th Minisymposium on Fixed Point Theory and Applications (10th International Conference on Applied Mathematics), Baia Mare, 1-7 June 2014 (http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM10)

Școli de vară internaționale:

 • CEEPUS Summer School “Mathematical Modeling and Computational Mathematics”, 1st edition, Baia Mare-Borsa, 16-31 August 2010

 • •CEEPUS Summer School “Mathematical Modeling and Computational Mathematics”, 2nd edition, Baia Mare-Borsa, 16-31 August 2011

 • •CEEPUS Summer School “Mathematical Modeling and Computational Mathematics”, 3rd edition, Baia Mare-Borsa, 16-31 August 2013

 • •CEEPUS Summer School “Mathematical Modeling and Computational Mathematics”, 4th edition, Baia Mare-Poiana Negrii, 1-15 June 2014

Conferințe / Simpozioane locale sau regionale:

 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Univ. Baia Mare, 1 octombrie 1991

 • Conferinţa dedicată comemorării lui P. Sergescu (1893-1954), 14 decembrie 1993

 • Sesiunea omagială "Centenar GAZETA MATEMATICA", Univ. din Baia Mare, 29 septembrie 1995

 • •Simpozionul “Centenar Spiru Haret”, Univ. Baia Mare, 17 decembrie 2012

 • Sesiunea de comunicări științifice ale profesorilor de matematică (co-organizatori: S.S.M.R. - Filiala Maramureș și I.Ș. J. Maramureș, Satu Mare și Sălaj):

 • ediția I (1998, Universitatea de Nord Baia Mare); 

 • ediția a II-a (1999, Șc. N. Iorga Baia Mare);

 • ediția a III-a (2000, Șc. N. Stănescu Baia Mare);

 • ediția a IV-a (2001, Șc. Strâmbu Băiuț);

 • ediția a V-a (2002, Șc. L. Blaga Baia Mare);

 • ediția a VI-a (2003, Șc. L. Blaga Baia Mare);

 • ediția a VII-a (2004, Șc. N. Iorga Baia Mare);

 • ediția a VIII-a (2005, Șc. Al. I. Cuza Baia Mare);

 • ediția a IX-a (2006, Șc. D. Cantemir Baia Mare);

 • ediția a X-a (2007, C. N. V. Lucaciu Baia Mare);

 • ediția a XI-a (2008, C. N. V. Lucaciu Baia Mare);

 • ediția a XII-a (2009, Lic. Bogdan Vodă Vișeu de Sus);

 • ediția a XIII-a (2010, Grup Șc. Cavnic);

 • ediția a XIV-a (2011, Lic. I. Buteanu Șomcuta Mare);

 • ediția a XV-a (2012, Grup Șc. Seini)

 • ediția a XVI-a (2013, Apa, jud. Satu Mare);

 • ediția a XVII-a (2014, Șc. Fărcașa);

 • ediția a XVIII-a (2015, C.N. Silvania Zalău, jud. Sălaj);

 • ediția a XIX-a (21 mai 2016, Baia Mare, în cadrul celei de-a XX-a Conferințe Anuale a S.S.M.R.);

 • ediția a XX-a (planificată pentru luna mai 2017, Satu Mare)

Centre de cercetare:

1. Matematici computationale si aplicatii (Director: Prof. dr. Vasile Berinde)

2. Interdisciplinary Computational Models (Director: Lect. dr. Camelia Pintea, http://icmresearch.weebly.com/)

3. Intelligent Methods for solving OptimizatioN problEms (Director: Prof. dr. Petrica Pop Sitar)

Departamentul de Matematică și Informatică co-editează (în colaborare cu Asociația SINUS) două reviste științifice:

1. Carpathian Journal of Mathematics, revistă indexată Web of Science (ISI):

http://carpathian.ubm.ro

Evoluția factorului de impact: 0.900 (2010); 0.906 (2011); 0.852 (2012); 0.642 (2013); 0.792 (2014)

2. Creative Mathematics and Informatics, revistă B+ (http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/):

http://creative-mathematics.ubm.ro