Regulamente ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN)

Regulamente, Proceduri, Hotărâri - Toate lucrurile importante care privesc activitatea studenţilor !
Structura anului universitar, Taxe, Burse, Organizarea căminelor studenţeşti,
Alegerea studenţilor senatori şi consilieri etc.

Vezi Regulamente pentru studenţi pe site-ul UTCN

 

Regulamente proprii ale Facultăţii de Ştiinţe