Tutori (îndrumători de an)

Anul universitar 2017-2018 

A. Studii le licență

Matematică informatică 

 • anul I - Lect. dr. Dan MICLAUS
 • anul II - Lect. dr. Monica LAURAN
 • anul III - Lect. dr. Laurian PIȘCORAN

Informatică

 • anul I - Asist. drd. Mara HAJDU-MACELARU
 • anul II - Conf. dr. Gheorghe ARDELEAN
 • anul III - Asist. drd. Cristina ȚICALĂ

Informatică economică

 • anul I - <Economice>
 • anul II - Conf. dr. Ioana ZELINA
 • anul III - Lect. dr. Adrian RABAEA

B. Studii de masterat

Matematică didactică

 • anul I - Prof. dr. Vasile BERINDE
 • anul II - Lect. dr. Adina POP

Matematici computaționale și tehnologii informatice

 • anul I - --
 • anul II - Conf. dr. Camelia PINTEA

Informatică și inginerie software

 • anul I - Conf. dr. Andrei HORVAT-MARC
 • anul II - Conf. dr. Ovidiu COSMA 

  

Anul universitar 2016-2017

 

A. Studii le licență

Matematică

 • anul I -- Lect. dr. Monica LAURAN
 • anul II -- 
 • anul III -- 

Matematică informatică 

 • anul I - Lect. dr. Monica LAURAN
 • anul II - Lect. dr. Laurian PIȘCORAN
 • anul III - Lect. dr. Mihaela CHIRA

Informatică

 • anul I - Conf. dr. Gheorghe ARDELEAN
 • anul II - Asist. drd. Cristina ȚICALĂ
 • anul III - Lect. dr. Marieta GÂTA

Informatică economică

 • anul I - Conf. dr. Ioana ZELINA
 • anul II - Lect. dr. Adrian RABAEA
 • anul III - <Depart. Științe Economice>

B. Studii de masterat

Matematică didactică

 • anul I - Lect. dr. Adina POP
 • anul II - Conf. dr. Dan BĂRBOSU

Matematici computaționale și tehnologii informatice

 • anul I - Conf. dr. Camelia PINTEA
 • anul II - Lect. dr. Vasile LUPȘE

Informatică și inginerie software

 • anul I - Conf. dr. Ovidiu COSMA
 • anul II - Conf. dr. Andrei HORVAT-MARC

 

Anul universitar 2015-2016

A. Studii le licență

Matematică

 • anul I -- 
 • anul II -- 
 • anul III -- Lect. dr. Monica LAURAN

Matematică informatică 

 • anul I - Lect. dr. Laurian PIȘCORAN
 • anul II - Lect. dr. Mihaela PETRIC
 • anul III - Lect. dr. Monica LAURAN 

Informatică

 • anul I - Asist. drd. Cristina ȚICALĂ
 • anul II - Lect. dr. Marieta GÂTA
 • anul III - Lect. dr. Gheorghe ARDELEAN

Informatică economică

 • anul I - Asist. dr. Adina POP
 • anul II - <Depart. Științe Economice>
 • anul III - Lect. dr. Ioana ZELINA

B. Studii de masterat

Matematică didactică

 • anul I - Conf. dr. Dan BĂRBOSU
 • anul II - Conf. dr. Ioana TAȘCU

Matematici computaționale și tehnologii informatice

 • anul I - Lect. dr. Vasile LUPȘE
 • anul II - Conf. dr. Camelia PINTEA

Informatică și inginerie software

 • anul I - Conf. dr. Andrei HORVAT-MARC
 • anul II - Conf. dr. Ovidiu COSMA

 

 

 

Anul universitar 2014-2015

A. Studii le licență

Matematică

 • anul I -- 
 • anul II - Lect. dr. Monica LAURAN
 • anul III -- 

Matematică informatică 

 • anul I - Lect. dr. Mihaela PETRIC
 • anul II - Lect. dr. Monica LAURAN
 • anul III - Lect. dr. Laurian PIȘCORAN

Informatică

 • anul I - Lect. dr. Marieta GÂTA
 • anul II - Lect. dr. Gheorghe ARDELEAN
 • anul III - Lect. dr. Laurian PIȘCORAN

Informatică economică

 • anul I - <Depart. Științe Economice>
 • anul II - Lect. dr. Ioana ZELINA
 • anul III - <Depart. Științe Economice>

B. Studii de masterat

Matematică didactică

 • anul I - Conf. dr. Ioana TAȘCU
 • anul II - Conf. dr. Dan BĂRBOSU

Matematici computaționale și tehnologii informatice

 • anul I - Lect. dr. Camelia PINTEA
 • anul II - Lect. dr. Andrei HORVAT-MARC

Informatică și inginerie software

 • anul I - Conf. dr. Ovidiu COSMA
 • anul II - Prof. dr. Petrică POP-SITAR