UTCN

Conferinţa Naţională
Management şi Strategii de Dezvoltare Durabilă - 2012

MSDD

Informaţii importante


INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR - vezi Detalii pentru autori

PUBLICAREA LUCRĂRILOR
Lucrările acceptate şi prezentate vor fi publicate în volumul conferinţei Proceedings of National Conference MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES (volum cu ISBN).
Lucrările prezentate la această conferinţă pot fi selectate pentru publicare în Review of Management and Economic Engineering (cotată B+), după recenzarea lor către comisia acestei reviste, cu o taxă de publicare ulterioară.

TERMENE


TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare este de 250 lei şi include: mapa cu materialele conferinţei, CD cu volumul lucrărilor prezentate la conferinţă, pauză de cafea şi excursie.
Taxa de participare include publicarea lucrării în volumul: Proceedings of National Conference MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES.
În contul taxei de participare se acceptă doar 1 lucrare de autor. Pentru fiecare lucrare suplimentară a aceluiaşi autor se percepe o taxă suplimentară de publicare de 125 lei. Plăţile se fac la TREZORERIE în contul RO42TREZ436504601X000250 (cont în lei) deschis pentru Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, cod fiscal: 3825886
După efectuarea plăţii, ordinele de plată vor fi scanate în format PDF şi trimise pe adresa de email a conferinţei (vezi pagina Contact).